WebRTC คืออะไร

WebRTC เป็นโครงการที่อนุญาตให้เว็บบราวเซอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันแบบทันทีได้ (Real-Time Communication) โดยใช้ Javascript API แบบง่ายๆ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว โดยปัจจุบัน WebRTC API มีใช้ได้กับ Chrome และ Firefox

WebRTC จะเป็นช่องทางให้นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันนั้นสามารถสร้างเว็บที่เป็น Realtime multimedia applications โดยไม่ต้องลงปลั๊กอินอะไรเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก

อ่านเพิ่มเติม WebRTC คืออะไร