การออกแบบโปรแกรมให้เป็นมิตรกับ User (Usability)

ทุกวันนี้การออกแบบโปรแกรมโดยไม่คำนึงถึงผู้ใช้งานนั้นมีผลกับการตอบรับหรือความนิยมในตัวโปรแกรมมากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานในปัจจุบันอยู่กับเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว และสะดวกมากกว่าสมัยก่อนมาก หากออกแบบโปรแกรมมาใช้งานยากเกินไปก็จะถูกเมิน และถูกเลิกใช้งานไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรู้จักกับคำว่า Usability เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานให้มากที่สุด
Usability เป็นตัวชี้วัดความง่ายในการใช้งานโปรแกรมซึ่งจะต่างจาก Utility (อรรถประโยชน์) และความชอบส่วนตัวของผู้ใช้งาน ตัวอย่างที่สังเกตุได้ง่ายๆ เช่น โปรแกรม A และ โปรแกรม B มีไว้สำหรับค้นหารูป โดยโปรแกรม A สามารถกรอกคำค้นหาได้จาก Textbox กล่องเดียว ส่วนโปรแกรม B สามารถค้นหารูปจากการหารูปด้วยตาแล้วเปลี่ยนหน้าเพื่อหารูปในหน้าถัดไป จากตัวอย่างจะเห็นกันชัดๆ แล้วว่า โปรมแกรม A มี Usability สูงกว่าโปรแกรม B อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะผู้ใช้โปรแกรมสามารถค้นหาารูปได้ตรงตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม การออกแบบโปรแกรมให้เป็นมิตรกับ User (Usability)