อยากเป็นนักลงทุนมือใหม่ ตอนที่ 1

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่านักลงทุนคือใคร ทำอะไร เพื่ออะไร นักลงทุน (Investor) คือผู้ที่นำเงินสด (Cash) มาใช้จ่ายในรูปแบบหนึ่งเพื่อหวังผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในเวลาต่อมา ซึ่งนักลงทุนเชื่อว่าผลตอบแทนที่ได้กลับคืนมาจะคุ้มค่าความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป และคุ้มค่ากับมูลค่าเงินที่ถูกบั่นทอนด้วยอัตราเงินเฟ้อ อ่านเพิ่มเติม อยากเป็นนักลงทุนมือใหม่ ตอนที่ 1