เริ่มต้นกับ ASP

ไฟล์ ASP สามารถใส่ text, HTML tags และ scripts รวมกันในไฟล์เดียวได้ Scripts ในไฟล์ ASP จะถูก executed บนเซิฟเวอร์

 
อ่านเพิ่มเติม เริ่มต้นกับ ASP