จิตวิทยา เกี่ยวกับสี

สีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบเว็บไซต์ การเลือกสีให้เข้ากับเนื้อหาของเว็บไซต์ จะทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และยังส่งผลอย่างมากกับความสวยงามของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม จิตวิทยา เกี่ยวกับสี

PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 4 (Cursor)

PL/SQL Cursor

    ก่อนรู้จักกับ Cursor ต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อรันคำสั่ง SQL กับฐานข้อมูล Oracle ปกติจะมีการใช้พื้นที่ในหน่วยความจำภายในฐานข้อมูลที่เรียกว่า work area เพื่อใช้ในการทำงานกับคำสั่งเหล่านั้น
    Work area ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น คำสั่ง SQL ผลลัพธ์ที่เกิดจากผลของการทำงานคำสั่ง เป็นต้น ซึ่งจะมีตัวแปรชนิด Pointer ที่คอยชี้ไปยังหน่วยความจำนั้นซึ่งเราเรียกมันว่า Cursor
    Cursor เป็นโครงสร้างข้อมูลของ PL/SQL ที่มีการตั้งชื่ออ้างอิงถึง work area ดังนั้นเมื่อเรียกใช้ Cursor ก็หมายถึงสามารถดึงข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ใน work area มาใช้งานได้

cursor tree
Cursor แบ่งเป็น 2 ชนิด

Implicit Cursors คือ Cursor ที่ถูกเขียนโดยระบบอยู่แล้ว พวก DML เช่น คำสั่ง insert update delete และ select ที่เขียนมาใน block ที่ return ค่าเพียง record เดียว
Explicit Cursors คือ Cursor ที่เราต้อง Declare เองเพื่อใช้งาน ซึ่งเราต้องเขียนคำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการ ได้แก่ การนำคำสั่ง open close fetch ฯลฯ เหล่านี้เขียนเข้าไปใน Block

Static Cursors กำหนดค่าให้ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้
Ref Cursors เปลี่ยนแปลงให้ cursor ไปชี้ที่อื่นได้อิสระ แล้วยังใช้ return ออกมาให้ได้อีกด้วย

Explicit Cursor นั้นมีการใช้งานเป็นไปตาม Flow ดังนี้

Declare > Open > Fetch > Close

Declare

Syntax:
  CURSOR identifier [(parameter detail)] IS query-expression;

Sample:
  DECLARE
    CURSOR c1 IS select * from m_user;
    user_rec c1%ROWTYPE;
  BEGIN
    OPEN c1;
  LOOP
    FECTH c1 INTO user_rec

Open เป็นการเรียก cursor ชื่อ c1 ให้ทำงาน โดยแสดงผลลัพธ์ (Active set) ออกมา

Syntax:
  OPEN cursor-identifier [(argument list)]

Sample:
  OPEN c1;

Fetch เป็นการดึง Current Row ที่ Pointer ชี้อยู่ขึ้นมาทำงาน โดยการเก็บแถวนั้นเข้าไปไว้ในตัวแปรของ PL/SQL ที่ถูกกำหนดไว้ในส่วนของ DECLARE

Syntax:
  FETCH cursor-identifier INTO variable, variable, ….

Sample:
  FETCH c1 INTO firstname, lastname;

Close เป็นการปิด Cursor โดยปล่อยแถวของ Active set เมื่อเลิกใช้งาน ในที่นี้เมื่อเราสั่ง Close แล้ว เราสามารถ OPEN CURSOR ขึ้นมาใช้งานได้อีกแปลว่าเราเปิด active set นั้นมาใช้อีกครั้ง

Syntax:
  CLOSE cursor-identifier;

Sample:
  CLOSE c1;

Attributes ที่ใช้ควบคุมการทำงานของ cursor มีอยู่ 4 ประเภท
%FOUND ถ้าใน active set มีตั้งแต่ 1 แถวขึ้นไป %FOUND จะเป็นค่า true ถ้าไม่มีแถวเลยจะเป็น false
%NOTFOUND ทำงานตรงข้ามกับ %FOUND
%ROWCOUNT แสดงเลขแถวที่ถูก fetch อยู่ขณะนั้นจาก active set
%ISOPEN ถ้า cursor ยัง open อยู่ %ISOPEN จะเป็นค่า True ถ้าไม่จะเป็น false

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 1
PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 2
PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 3
PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 4

PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 3

หลังจากที่ได้รู้จักตัวแปรต่างๆ กันไปแล้วต่อไปเรามาดูว่าเราจะควบคุมโปรแกรมได้อย่างไร เพื่อให้คำสั่งที่เรากำหนดนั้นเดินตามเส้นทางที่เราต้องการได้ โดยการกำหนดเงื่อนไข และควบคุมทิศทางโปรแกรมและการทำงานตามลำดับของ Operator ใน PL/SQL

สำหรับ PL/SQL จะมี Statement ที่ใช้ควบคุมการทำงานดังนี้

  • IF – เป็นการกำหนดทางเลือกให้โปรแกรมโดยมีเงื่อนไขมารองรับ
  • GOTO – สั่งให้โปรแกรมกระโดดไปยังจุดที่ต้องการ
  • Basic Loops – ทำคำสั่งวนซ้ำ
  • FOR Loops – ทำคำสั่งวนซ้ำแบบกำหนดจำนวนรอบได้เอง
  • WHILE Loops – ทำคำสั่งวนซ้ำแบบมีเงื่อนไขหากพบว่าไม่ตรงเงื่อนไขจะออกจากการทำงานใน loop
  • EXIT – คำสั่งออก loop

อ่านเพิ่มเติม PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 3

PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 2

หลังจากที่รู้ไปแล้วว่า PL/SQL เป็นอย่างไรใน PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 1

ในตอนที่ 2 นี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆ และตัวแปร (Variables) ว่ามีเงื่อนไขการใช้งานอย่างไร นำไปใช้ได้ยังไงบ้าง อ่านเพิ่มเติม PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 2

PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 1

PL/SQL คืออะไร ชื่อเต็มคือ Procedure Language SQL เป็นการนำคำสั่งต่างๆ ภาษา SQL มารวมกันเป็นโปรแกรมทำให้คำสั่งเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ และทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น และกว้างขวางมากขึ้น

จุดสังเกตุอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือ Procedure Language SQL เป็นภาษาที่ไม่สนใจอักษรตัวเล็ก-ใหญ่ (Non-Casesensitive)

อ่านเพิ่มเติม PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 1

อยากเป็นนักลงทุนมือใหม่ ตอนที่ 1

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่านักลงทุนคือใคร ทำอะไร เพื่ออะไร นักลงทุน (Investor) คือผู้ที่นำเงินสด (Cash) มาใช้จ่ายในรูปแบบหนึ่งเพื่อหวังผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในเวลาต่อมา ซึ่งนักลงทุนเชื่อว่าผลตอบแทนที่ได้กลับคืนมาจะคุ้มค่าความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป และคุ้มค่ากับมูลค่าเงินที่ถูกบั่นทอนด้วยอัตราเงินเฟ้อ อ่านเพิ่มเติม อยากเป็นนักลงทุนมือใหม่ ตอนที่ 1

CodeIgniter คืออะไร

CodeIgniter (CI) คือ framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย ภาษา PHP สำหรับ CodeIgniter Framework เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปผลิเคชั่น โดยมีโครงสร้างการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบและรวมคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP ใว้ภายใน CI พัฒนาโดย Rick Ellis ซึ่งมีลิขสิทธิเป็น Open Source สามารถดาวน์โหลดและใช้ได้ฟรี ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2006 และยังมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม CodeIgniter คืออะไร

.htaccess คืออะไร

.htaccess เป็นไฟล์ของ apache มีไว้เพื่อกำหนดการ access เข้าถึงข้อมูลต่างๆ หรือตั้งค่า permission
ซึ่ง .htaccess ทำได้หลายอย่างมาก บางคนนิยมเขียนไว้ เพื่อป้องกัน hacker บุกรุกมาตามช่องโหว่ พวกโฟลเดอร์ upload หรือ image ที่มักตั้ง chmod เป็น 777 ซึ่ง hacker มักหาหาช่องโหว่เหล่าแอบอัพไฟล์และรันไฟล์ php ในโฟลเดอร์พวกนี้ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่อันตรายมาก ดังนั้น คนจึงนิยมใช้ .httaccess มากันรูรั่วดังกล่าว

CMS คืออะไร

       CMS ตัวย่อนี้หลายคนอาจเคยเห็นแต่ไม่ได้สนใจหรือสนใจแต่ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร วันนี้ผมจะมาชี้แจงแถลงไขให้ท่านๆ รู้แจ้งกันครับ CMS ย่อมาจาก Content Management System ถ้าจะให้แปลตรงตัวก็คงแปลว่า ระบบบริหารสาร (สาร ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ต้องการสื่อออกมาครับ) ซึ่งจริงๆ แล้ว CMS ก็คือระบบอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ทำให้สามารถสร้างเว็บไซต์ ใส่ content ปรับแต่งหน้าตา ได้อย่างสะดวก โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเลย

อ่านเพิ่มเติม CMS คืออะไร