เมื่อไหร่ควรหยุด Change Request

เมื่อไหร่ควรหยุด Change Request

หลายคนกำลังประสบกับ change request ที่ถาโถมเข้ามาแบบหยุดไม่ได้วันนี้ผมมีหลักการที่จะบอกได้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะหยุดแก้/ทำเพิ่ม change request ลองดูกราฟด้านล่างครับ

จากกราฟการวิเคราะห์การหยุด change request จะนำ cost (ต้นทุน) มาประกอบ เริ่มต้นให้มองจาก ประโยชน์ที่จะได้รับ ณ ที่จุด dead end เริ่มเพิ่มน้อยลงแต่ cost มากขึ้น เราจะเห็นว่า cost ของ change request เริ่มมากขึ้นจากระบบซับซ้อนขึ้น หรือความเชื่อมโยงกับระบอื่นมากขึ้นทำให้การทำ change request ยากมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ในเชิงตัวเลขแล้ว แต่ระ Project ควรต้องวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ (อาจเป็นตัวเลขที่ช่วยให้ประหยัดงบประมาณลงจากการทำ change request) ให้สมดุล ไม่เช่นนั้นอาจมีแต่เสียกับเสีย เสียทั้ง คน เวลา เงิน

  • คนที่ต้องลงแรงพัฒนาระบบ
  • เวลาที่ใช้ในการทำ change request
  • เงิน งบประมาณที่ลงไปแต่ไม่คุ้มค่าต่อการงทุน

หลังจากนี้เราคงต้องคิดให้มากขึ้นก่อนจะคิดทำ change request เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ใส่ความเห็น