วิธีออกจากโปรแกรม Vim

กดปุ่ม Esc vim จะเข้าสู่โหมด command หลังจากนั้นทำตามด้านล่าง

:q เพื่อออก (คำสั่งเต็ม :quit)
:q! เพื่อออกโดยไม่บันทึก (คำสั่งเต็ม :quit!)
:wq เพื่อบันทึกและออก
:wq! เพื่อบันทึกและออกแม้ว่าไฟล์จะกำหนด permission เป็น Read
: x เพื่อบันทึกและออก (เหมือนกับคำสั่ง :wq, แต่จะไม่บันทึกไฟล์หากไม่ได้แก้ไขไฟล์)
:qa เพื่อออกทั้งหมด (คำสั่งเต็ม :quitall)
เมื่อกด :, ตัวอักษร : จะแสดงด้านล่างของหน้าจอ

หรือจะกด Esc ZZ (Esc Shift+Z Shift+Z) ถ้าไฟล์มีการแก้ไขจะบันทึกและออกโปรแกรม

หรือถ้าไม่ต้องการบันทึกที่แก้ไขไปให้ใช้คำสั่ง ZQ แทน

ใส่ความเห็น